logo_enginyers bandera-esp

 • ACTIVITATS
  • Redacció de Projectes i tramitació de Llicències Ambientals i Autoritzacions Municipals per a activitats. Hoteles, Bar, Bestaurants,Discoteques, Serveis Sanitaris, Industries, Piscines d'ús públic, Comerç i Serveis en general
  • Projectes i gestió d'Autorització Municipal per a activitats innocues: Petit comerç, Oficines i Altres Serveis.
  • Avaluació Ambiental d'activitats diverses
  • Projectes d'Activitat d'Aparcaments Públics i Privats
  • Legalització d'Activitats existents.
  • Anàlisis i valoració de la situació administrativa d'activitats existents

  • Projectes d'activitat d'instal.lacions Fotovoltàiques

 • INSTAL.LACIONS
  • Projectes de Baixa Tensió en edificació, industries, comerços, etc..
  • Projectes d'instal.lacions d'aigua, gas, etc..
  • Projectes de distribució urbana de Baixa Tensió
  • Projectes d'enllumenat exterior i interior
  • Projectes d'energia solar tèrmica i fotovoltàica
  • Climatització: Calefacció, Aire condicionat, Ventilació, etc...
  • Centres de transformació elèctrica
  • Dipòsits de combustible, gasoil, gas, etc..
  • Projectes d'equips a pressió: compressors, generadors de vapor.....
  • Legalització d'instal.lacions noves i existents
  • Certificacions i direcions d'obra

 • URBANITZACIÓ i EDIFICACIÓ
  • Projectes d'urbanització
  • Projectes d'enllumenat exterior
  • Projectes de distribució urbana de Baixa Tensió
  • Projectes de naus i altres edificacions industrials
  • Gestió de llicències d'obres menors
  • Certificacions i direccions d'obra

 • COL.LABORACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONALS
  • Col.laboració per a la redacció de Memòries d'Instal.lacions d'acord amb CTE
  • Càlculs de justificació de al demanda energètica i eficiència energètica dels edifcis(CTE)
  • Certificacions i direccions d'obra


 

En tots els casos, Serveis d'Enginyeria Tècnica ofereix optar únicament per la contratació de la redacció del Projecte o bé per el servei claus en mà que inclourà tota la gestió necessaria, coma ara la tramitació de la legalització de les instal.lacions o de la llicencia d'activitat, etc....  

Contacte: mail speralta@cetig.cat tel 659 872 806 tel 972 314 046
Inici Serveis Noticies Normativa Links